Istotną jak nie najważniejszą sprawą w prawidłowym funkcjonowaniu każdej nieruchomości jest utrzymanie obiektów i urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Na zlecenie właścicieli  zapewniamy pełną obsługę w zakresie bieżących napraw, konserwacji
i przeglądów. W zależności od potrzeb i problemów do dyspozycji mamy szereg podwykonawców, którzy są zawsze do naszej i Państwa dyspozycji. W ramach stałej konserwacji i obsługi technicznej oferujemy m.in.:

 

  • Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”
  • Egzekwowanie praw właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie nieruchomości wspólnej
  • Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości, zlecanie wykonania koniecznych prac konserwacyjnych przy optymalnych kosztach oraz rozliczanie z ich wykonania
  • Nadzór nad wykonaniem prac prowadzonych na terenie Wspólnoty
  • Zlecanie usuwania awarii i ich skutków
  • Przygotowanie dla potrzeb Zarządu ofert na przeprowadzenie koniecznych remontów
  • Nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich nieruchomości oraz instalacji zgodnie z przepisami prawa
  • Kontrola należytego utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz terenach przyległych