Księgowość

W naszej firmie funkcjonuje dział księgowy obsługujący wszystkich naszych klientów
z którymi współpracujemy. Zarówno Zarząd jak i wszyscy lokatorzy mają zapewniony stały kontakt telefoniczny lub osobisty z księgowością. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia poszczególnych lokali dostarczane są pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail),
a także za pomocą całodobowego programu  E-kartoteka.

 

Do podstawowych zadań Działu Księgowego należy:

  • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów
  • Bieżąca analiza indywidualnych kont właścicieli (wpłat zaliczek)
  • Przygotowanie sprawozdań rocznych
  • Prowadzenie rozliczeń mediów
  • Windykacja należności: telefoniczna, bezpośrednia, korespondencyjna, przedsądowa, przygotowywanie koniecznych dokumentów do dochodzenia należności w trybie przewidzianym ustawą
  • Prowadzenie rozliczeń w zakresie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS
  • Poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów oraz optymalizacja kosztów
  • Całodobowy dostęp do danych dzięki usłudze e-kartoteki (www.ekartoteka.pl)
  • Wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali
  • Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów